Adwokat Marcin Zając Prawo Karne Sprawy Karne

31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

696 219... 333więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

  • Street View
  • Mapa

Opis działalności

W szczególności świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących następującej problematyki

Klienci biznesowi - kompleksowa obsługa prawna - w zakresie:

 

PRAWO HANDLOWE I SPÓŁEK

Analizy prawne

Dokonywanie rejestracji i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Doradztwo prawne w zakresie transakcji gospodarczych oraz obsługa podmiotów gospodarczych,

Doradztwo przy łączeniu i przejmowaniu spółek,

Doradztwo przy prywatyzacji,


Doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek,

Doradztwo w zakresie prawa wekslowego i czekowego,

Doradztwo w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju umów

Nabywanie przedsiębiorstw,

Obsługa organów spółek,

Organizacja i prowadzenie zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy,

Przekształcenie spółek, fuzje, podziały,

Postępowanie upadłościowe i naprawcze,

Przygotowanie umów dotyczących prywatyzacji, łączenia oraz przejmowania spółek

Tworzenie i rejestracja oraz zmiany, restrukturyzacja, likwidacja spółek.

 

PRAWO CYWILNE

 

Doradztwo w zakresie kontraktów handlowych

Opracowywanie i analiza umów handlowych, także z kontrahentami zagranicznymi

Nadzór nad implementacją umów

Negocjacje umów,

Ochrona antywindykacyjna i przeciwegzekucyjna,

Ochrona przed niesłusznymi roszczeniami kontrahentów,

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją,

Przygotowanie standardowych i niestandardowych projektów umów i ogólnych warunków umów,

Reprezentowanie przed sądami,

Rozwiązywanie umów,

Sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy,

Uczestnictwo w negocjacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,

 

Zabezpieczenia realizacji kontraktów, obsługa zabezpieczeń umownych, obsługa procesu realizacji uprawnień z tytułu zabezpieczeń.

PRAWO BANKOWE I FINANSOWE

 

Doradztwo w zakresie kredytów oraz innych czynności bankowych,

Umowy prawa bankowego

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Doradztwo w zakresie prawa pracy,

Doradztwo w zakresie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,

Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców,

Doradztwo w w sporach ze związkami zawodowymi,

Kontrakty menedżerskie,

Negocjacje, mediacja i prowadzenie komisji pojednawczych,

Opracowywanie dokumentacji zakładowej np. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę, zarządzenia,

Opracowywanie pism procesowych w sprawach przed sądami pracy lub zastępstwo procesowe,

Odwołania od decyzji organów kontrolnych - inspekcja pracy,

Restrukturyzacja zatrudnienia,

Wyjaśnienia i opinie dotyczące stosowania prawa pracy,

Zwolnienia grupowe.

DORADZTWO INWESTYCYJNE I PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 

Analiza sytuacji prawnej nieruchomości,

Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych,

Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości,

Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości na cele inwestycyjne

Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części

Uzyskiwanie zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Najem/dzierżawa, leasing finansowy nieruchomości,

Negocjacje z partnerami finansowymi inwestorów,

Zbywanie przedsiębiorstw obejmujących nieruchomości.

Umowy developerskie,

Umowy o roboty budowlane.

PRAWO PROCESOWE I ARBITRAŻ GOSPODARCZY

 

Reprezentowanie w sporach sądowych i postępowaniu arbitrażowym w sprawach cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy,

Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym i podatkowym,

Mediacja, koncyliacja oraz negocjacje.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

Przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg,

Przygotowanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym,

Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń, koncesji i innych dokumentów.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Analiza prawna oferty,

Doradztwo prawne dla zamawiających i oferentów,

Przygotowywanie zamówienia,

Sporządzanie protestu.

Ponadto

Prawo rolne,

Prawo sportowe,

Ustalenie aktualnie obowiązującego prawa,

Sporządzaniem analiz i opinii prawnych uwzględniających aktualny stan prawny,krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo,

Zastępstwo procesowe.

 

Klienci indywidualni - profesjonalna pomoc prawna w następujących dziedzinach:

PRAWO CYWILNE

 

 

Sprawy własności, posiadania i ich naruszenia,

Sprawy lokalowe, obrona praw najemców i lokatorów,

Umowy cywilnoprawne,

Błędy w sztuce medycznej,

Sprawy spadkowe,

Sprawy konsumenckie - reklamacje, odszkodowania,

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,

Obrona w postępowaniu egzekucyjnym,

Reprezentowanie przed sądami.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

Przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg,

Przygotowanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym,

Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń, koncesji i innych dokumentów,

Sprawy reprywatyzacyjne.

PRAWO KARNE

 

Przygotowywanie projektów pism,

Wyjaśnienia i opinie o zakresie stosowania prawa.

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

Przygotowywanie projektów pism,

Wyjaśnienia i opinie o zakresie stosowania prawa.

 

 

2

 

Kontakt

31-011 Kraków,
Plac Szczepański 5

696 219... 333więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok


Godziny otwarcia: otwarte teraz do 21:00

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Czw
  • Pt
  • So
  • Nd